Styret

Leder:

Erik Tofsrud Lunde

Mobil: 48 50 06 78

erik@totenfrisbeeklubb.no

Nestleder:

Kai Even Nilsen Tangen

Mobil: 95 55 37 22

kaieven@totenfrisbeeklubb.no

Styremedlem:

Stian Lund Rogne

Mobil: 99 15 75 02

stian@totenfrisbeeklubb.no

Styremedlem:

Arild Veisten

Mobil: 45 10 19 20

Varamedlem:

Henning Breang

Mobil: 47 67 87 26

Varamedlem:

Ingar Moe

90 55 24 43