MEDLEMSKAP

Som medlem i Toten Frisbeeklubb bidrar du først og fremst med støtte til klubben og alt som legges ned av arbeid i banen. Du kommer inn i et godt diskgolfmiljø med mange muligheter.

 

Juniormedlemskap

kr. 150

Seniormedlemskap

kr. 250

Familiemedlemskap

kr. 500

LISENS OG FORSIKRING

Alle personer som er medlem av en klubb, må betale en grunnlisens på 100 kr. Dette trer i kraft fra 1. juni 2022. Denne er obligatorisk for å kunne delta på klubbarrangementer, som f.eks. treningsrunder, ukesgolfer og lokale turneringer. Vi vil gi beskjed til samtlige medlemmer når endringen trer i kraft.

For å kunne delta i konkurranser og turneringer i regi av NAIF (NC og NM), må man innløse en konkurranselisens. For disksport er dette 250 kr i 2022. I lisensen ligger det en forsikringsordning for skader som oppstår når man deltar i aktivitet organisert av NAIF, dens medlemsklubber eller samarbeidspartnere sanksjonert av forbundet.

Det er hver enkelt klubb sitt ansvar å registrere sine utøvere med riktig lisens – og hver enkelt utøvers ansvar å betale lisensen. Lisenskontroll blir gjennomført før arrangementer.

Se nettsidene til Norges Amerikanske Idretters Forbund for mer informasjon.

Ta kontakt med oss i god tid, dersom du trenger en konkurranselisens.