top of page

MEDLEMSKAP

Som medlem i Toten Frisbeeklubb bidrar du først og fremst med støtte til klubben og alt som legges ned av arbeid i banen. Du kommer inn i et godt diskgolfmiljø med mange muligheter.

MEDLEMSKAP: Membership

Juniormedlemskap

kr. 150

Seniormedlemskap

kr. 250

Familiemedlemskap

kr. 500

LISENS OG FORSIKRING

Alle personer som er medlem av en klubb, må betale en grunnlisens på 100 kr. Dette trer i kraft fra 1. juni 2022. Denne er obligatorisk for å kunne delta på klubbarrangementer, som f.eks. treningsrunder, ukesgolfer og lokale turneringer. Vi vil gi beskjed til samtlige medlemmer når endringen trer i kraft.

For å kunne delta i konkurranser og turneringer i regi av NAIF (NC og NM), må man innløse en konkurranselisens. For disksport er dette 250 kr i 2022. I lisensen ligger det en forsikringsordning for skader som oppstår når man deltar i aktivitet organisert av NAIF, dens medlemsklubber eller samarbeidspartnere sanksjonert av forbundet.

Det er hver enkelt klubb sitt ansvar å registrere sine utøvere med riktig lisens – og hver enkelt utøvers ansvar å betale lisensen. Lisenskontroll blir gjennomført før arrangementer.

Se nettsidene til Norges Amerikanske Idretters Forbund for mer informasjon.

Ta kontakt med oss i god tid, dersom du trenger en konkurranselisens.

MEDLEMSKAP: Tekst
bottom of page